torsdag
apr032014

Innkalling til årsmøte i Røykås Vel - 24. april kl 19:00

Vi ønsker med dette å innkalle til årsmøte i Røykås Velforening torsdag 24. april kl 19:00.

Sted: Røykås Velhus
Adgang: Medlemmer som har betalt årsmedlemskap for 2014
Har du enda ikke betalt finner du betalingsinformasjon her: http://www.roykas.no/medlem

I henhold til "Lover for Røykås Vel" §6 innkalles det med dette til årsmøte i Røykås Vel

Agenda: 

 1. Årsmelding

 2. Regnskap og budsjett

 3. Innkomne forslag

 4. Saker vedrørende velhuset

 5. Fastsettelse av kontigenten for neste år

 6. Valg

 

Har du noen saker som du ønsker å ta opp, henvend deg til styret@roykas.no

Kjenner du noen som ønsker å stille til valg, eller ønsker å stille til valg selv, så må du henvende deg til valgkomiteen ved valg@roykas.no .

 

mandag
mai062013

foreløpig resultat innbyggerinitativet

Kommunestyret i Lørenskog kommune fattet 24.04.2013, som sak 29/13, følgende vedtak

"Kommunestyret ber om at det gjennomføres forhandlinger med berørte parter, herunder også vurdere tidligere foreslåtte traséer/stier. Siktemålet er å søke å finne frem til løsninger som alle parter kan være tilfreds med og som kan ivareta ønsket om en bedre tilgang til marka."

Skulle du være interessert i saksgangen gjennom Teknisk Utvalg, Formannskapet og til Kommunestyremøtet så er referat vedlagt.

2013-04-25-innbyggerinitiativet-utskrift-moetereferat

mandag
apr222013

Behandling av innbyggerinitiativet - oppfordring til å møte til kommunestyremøtet - onsdag 24. april kl 18

Vi oppfordrer alle som ønsker god tilgang til skog og mark om å møte opp på Rådhuset onsdag 24. april kl 1800.

Da skal kommunestyret behandle innbyggerinitiativ nr 7 - Tilgang til Lysås.

Innbyggerinitiativet ble fremsatt av Sidsel Tveiten som en respons på at det gradvis ble vanskeligere og vanskeligere å komme inn i Lysåsskogen. Stier som har blitt flittig brukt i lang tid ble stengt av grunneierne - for tiden er det i praksis kun inngangen i Kleiva (over myra) og til dels inngangen i Lysåskroken som er mulige og bruke.

Inbyggerinitiativet tok spesielt for seg tre innganger. Inngangen ved Pålerud (stengt av en kvisthaug), Inngangen over Vestaveien 24a/b (ligger midt i krysset Vestaveien / Østaveien - fysisk stengt av beboerne) og Lysåskroken.

Innbyggerinitiativet fikk på bare 10 dager 650 underskrifter - noe som var langt over kravet på 300 - og innbyggerinitiativet ble derfor stengt og oversendt til kommunen. Interessen rundt saken viser at man ved å ha initiativet åpent lenger lett kunne passert 1000 underskrifter.

Marianne Reusch, Norges fremste ekspert innen allemannsretten, har på bloggen sin gjort juridiske betraktninger rundt hvordan kommunen enkelt kan sikre adgang til marka i tettbygde strøk: Vern om stier og snarveier (http://www.allemannsretten.no). Reusch er utdannet jurist med doktorgrad i rettsvitenskap med avhandling om allemannsretten.

Møt opp - og finn ut hvilke politikere som bryr seg om hva innbyggerne i Lørenskog faktisk mener. Det er viktig at så mange som mulig kommer på dette møtet for å vise engasjement - og fortelle politikerne at vi faktisk følger med på hva de gjør. I forkant av kommunevalget i 2011 var samtlige partier i kommunestyret enige i at god tilgang til marka er viktig. Det blir spennende å se om de er av samme oppfatning i et år det ikke er kommunevalg...

mandag
apr222013

Innkalling til årsmøte 7. mai 2013

Kl 19:00 på Røykås Velhus
Adgang: Medlemmer i Vel'et som har betalt årsmedlemskap for 2013

 I Henhold til "Lover for Røykås Vel" §6 innkalles det med dette til årsmøte i Røykås Vel.

Agenda:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap og budsjett
 3. Innkomne forslag
 4. Saker vedørende Velhuset
 5. Fastsettelse av kontigenten for neste år
 6. Valg

 

Har du noen saker som du ønsker å ta opp, henvend deg til styret@roykas.no

Kjenner du noen som ønsker å stille til valg, eller ønsker å stille til valg selv, så må du henvende deg til valgkomiteen ved valg@roykas.no

 

Nødvendig informasjon for å betale kontigenten (det blir også lagt en giro i postkassa di i nær fremtid):

Kontingentsatser: Familier kr 200,-, Enslige/Pensjonister kr 100,-

Betales til

Røykås Vel
Postboks 39
1469 Rasta 

Konto: 0532.15.85223

mandag
apr082013

Endringer i styret i Røykås Vel

På dagens styremøte så trakk Per Steinar Håklev seg med øyeblikkelig virkning som leder og styremedlem i Røykås Vel. Runar Bell tar over som fungerende styreleder frem til den årlige generalforsamlingen og valg av ny leder som skjer 7. mai.

torsdag
des062012

Julegrantenning søndag 9. desember kl 17:00

Tradisjonen tro inviterer Røykås Vel til fakkeltog og julegrantenning 2. søndag i advent.

Som i fjor møtes vi ved bommen nederst i vestaveien kl 16:45 og går i fakkeltog opp til Røykås Velhus. Der blir det gang rundt juletreet og servering av gløgg og pepperkaker.
Ta med fakler!
Vel møtt til en koselig adventstund!
Hilsen Arrkom

 

torsdag
des062012

Referat møte i Teknisk Utvalg - 2012.12.05 - Innbyggerinitativet - utsatt behandling

Forberedning til Behandling av tilgang til lysåsskogen i kommunestyret

- Full sal - 16 til stede utover kommunestyret

sak 120 - innbyggerinitiativet tilgang Lysåsskogen.

Ordstyrer foreslo at den saken ble tatt først. Utvalget var enig.

Asbjørn: En stor sak - med flere ting som har pågått i lang tid. Vil foreslå at saken utsettes inntil de får gjort en skikkelig befaring der oppe, med alle stier som er der mm. Han syns saken er for komplisert til å tas før befaring er foretatt. Forhandling med grunneier går sin gang, og de håper å komme til enighet med grunneier.

Ordstyrer: Forutsetter at dette ikke blir noen utettelse som strekker seg langt utover i tid. Viktig å få fremdrift, enkelte av tingene har vart lenge.

Per Steinar: Ser veldig positivt på en befaring, slik at teknisk utvalg blir kjent med området. Ønsker å løse saken med hvordan bruk og tilretteligging av Lysås. Samtidig bør administrasjonen jobbe parallellt med å komme frem til en løsning. Når man kommer tilbake til saken så bør forslag legges frem for utvalget i forkant av møtet.

Asbjørn: Alle i utvalget bør få tilgang til alle dokument. - Sendt mye til enkeltpersoner, ikke alle har fått sett alt.

Ordstyrer: Ønsker at befaring gjennomføres på en slik måte at de kan behandle saken allerede ved neste møte.

Kommunalsjef er enig med ordstyrer i at dette bør tas så fort som mulig. En befaring i forkant av neste møte i teknisk utvalg.

Forslag: Forhandlinger med grunneiere anbefales å fortsette videre. Alle stemte for å utsette forslaget, med forutsetning å behandle så fort som mulig.

 

søndag
nov042012

Halvårsmøte Røykås Vel torsdag 8. november 2012

kl 19:30 på Røykås Velhus

Adgang: Medlemmer i vel'et som har betalt årsmedlemskap for 2012

Agenda:

 1. Revisorbekreftet regnskap
 2. Valg av representant til valgkomiteen
 3. Bjørn Torp fra Lørenskog kommune kan fortelle om hva et LNF-område er, og hva det betyr for oss. Hva er kommunens planer for å sikre grøntarealer for Rasta? Han nevner også litt om kommuneplanen som er ute til høring nå. Bjørn Torp er geolog og kjenner godt til hvordan Lysås og Røykås har oppstått og er også god på historie om gamle Lørenskog.
 4. Østmarkas venner sender en representant til å prate om hva de gjør på nærområdet vårt og folk på rasta.
 5. Eventuelt

Har du noen saker du ønsker å ta opp, henvend deg til styret@roykas.no, eller legg inn saker som en kommentar til denne posten her.

Det serveres kaffe og noe å bite i. Møt opp til en lærerik aften!

søndag
nov042012

Halloweenstemning ved Velhuset - onsdag 31. oktober 2012

På en regntung onsdag inviterte Arrangementskomiteen nabolaget på Halloweenstreff utenfor velhuset, med grilling og skummel stemning. Regnet satte nok en liten demper på oppmøtet, men klarte ikke å dempe stemningen til de fremmøtte! :) Tipper i overkant av ca. 50 barn og voksne tok turen ut i regnet. Deretter ble det splittet i mindre grupper som vandret rundt og "Knask eller knep"et i nabolaget. Kan rapportere om mange koselige naboer, og veldig blide barn med bøttene fulle av snop!

onsdag
okt172012

Avslutning av innbyggerinitiativet

Som avslutning av innbyggerinitiativet har Røykås Vel sendt inn en agenda til Kommunen, som vi forventer at kommunen tar utgangspunkt i ved behandling av saken.

Du kan hente ned det innsendte dokumentet her

torsdag
okt042012

Stier til Lysåsskogen stengt?

Det har vært mye undring på hvordan tilgangen til skogen blir fremover. Frykten for at skogen som har vært flittig brukt av beboere i Lørenskog siden 50-tallet skal bli sperret har vært høyst reell. Politikerne har lovet å sikre tilgang til marka, uten at ting ser ut til å skje av den grunn.Rasta skole på tur til Lysåsskogen fra Vestaveien/Østaveien høsten 2011

Nå kan du være med og vise politikerne at skogen er viktig for oss. Signer på dette innbyggerinitiativet, får vi over 300 signaturer så plikter kommunestyret å ta stilling til dette. Og jo flere vi får til å underskrive jo bedre pressmiddel har vi overfor kommunestyret.

Signer her:
 http://einitiativ.hive.no/lorenskog/default.asp

og spre linken videre til venner og kjente som du tror har interesse av å bevare en sikker tilgang til skogen.

For mer informasjon om innbyggeriniativet så kan du lese om det på kommunens hjemmesider:
 https://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2963&AId=134

torsdag
jun212012

St. Hansfeiring ved Velhuset - fredag 22 juni kl 17:30

Velkommen til en hyggelig St.Hans feiring for store og små! :-)

Vi stiller med grill, dere tar med mat og drikke (og evt. stoler) 

Med vennlig hilsen
Arr.kom

søndag
apr222012

Vårryddeaksjonen 2012

Lørenskog kommune arrangerer årets vårryddeaksjon i uke 17. (23. - 27. april) Røykås Vel har fått utdelt søplesekker som dere kan få ved henvendelse i barnehagen. Sekker med søppel hentes av kommunen på veltomten fredag 27. april.

Vi oppfordrer alle til å rydde i sitt eget nærområde, grøfter og andre steder som har behov for opprydding!

Se info fra kommunen

mandag
apr092012

Sykkeldag 6. Mai kl 13:00

Røykås Vel arrangerer også i år sykkeldag for barn på ballplassen ved Røykås Velhus i Vestaveien.

Søndag 6. mai kl 13:00

 • Sykling i sykkelløype på fotballbanen hvor barna får mulighet til å teste sine sykkelferdigheter i samarbeid med Lørenskog Cykleklubb (www.lck.no). For barn fra 9 år blir det mulighet til å prøve seg på terrengsykling i skogen.
 • Rasta Sykkel (www.rastasykkel.no) utfører teknisk sjekk av barnas sykler
 • Salg av pølser, brus, is, kaffe og kaker
  husk småpenger! 
 • Premier til barna

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig dag med gode naboer!

Ta gjerne med egne stoler, og husk - bruk sykkelhjelm!

 

mandag
apr092012

Årsmøte Røykås Vel - 26. april

 

Innkalling til årsmøte 26.04.2012

kl 19:00 på Røykås Velhus 

Adgang: Medlemmer i vel’et som har betalt årsmedlemskap for 2012

I henhold til «Lover for Røykås Vel» § 6 innkalles det med dette til årsmøte i Røykås Vel.

Agenda:

 1. Årsmelding
 2. Revisorbekreftet regnskap og budsjett
 3. Innkomne forslag
 4. Saker vedrørende velhuset
 5. Fastsettelse av kontigenten for neste år
 6. ValgHar du noen saker som du ønsker å ta opp, henvend deg til styret@roykas.no

Kjenner du noen som ønsker å stille til valg, eller ønsker å stille til valg selv, så må du henvende deg til valgkomiteen ved valg@roykas.no.

 

 

 

tirsdag
jan312012

Skøytekarneval 5. februar 2012

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer skøytekarneval på skøytebanen ved velhuset i Vestaveien.

Søndag 5. februar kl 12:00

 

Vi stiller med varm grill, ta med grillmat og drikke!

Inge påmelding.

 

For å komme i stemning kan du se på bildene fra i fjor

tirsdag
nov292011

Juletrefest 8. januar

Bilder fra juletrefesten ligger nå under bildegalleriet.

søndag
nov272011

Julegrantenning søndag 4. desember

Tradisjonen tro blir det julegrantenning utenfor velhuset søndag 4. desember kl 17:00.

Som i fjor møtes vi nederst ved bommen i Vestaveien kl 16:45 og går i fakkeltog opp til velhuset. - Ta med fakler!

På velhuset blir det gang rundt juletreet og servering av gløgg og pepperkaker.

 

Møt opp for en koselig adventsstund!

torsdag
aug182011

Møte med politikere i Lørenskog - 30. august

Stemmer du alltid på det samme partiet av gammel vane? På tide å gjøre noe med det! Røykås Vel inviterer til møte med politikerne i Lørenskog. Nå har du mulighet til å finne ut hva politikerne mener om viktige lokalsaker for oss på Røykås.

Sted: Velhuset i vestaveien 29
Dato: Tirsdag 30. august 2011 
Kl 19:00 - 21:30

Alle partier som sitter i kommunestyret er invitert (Ap, H, FrP, KrF, LiV, SP, SV, V)

Foreløpig saksliste:

 • Lysåsutbygging
 • Tilgang til marka
 • Kollektivtrafikk
 • Skolepolitikk

Bruk denne muligheten dette gir deg til å høre hva politikerne mener og delta i debatten!

Det blir servering av pølse og saft/kaffe i forkant av møtet, samt litt kjeks og kaffe i pausen.

torsdag
jun092011

St. Hansfeiring ved Velhuset - 23 juni kl 17:30

Røykås Vel inviterer alle til st. hansfeiring ved Velhuset 23. juni kl 17:30.

Vi holder grillen varm. Ta med mat og drikke, og evt. stoler.